Služby Centrálnej databázy osôb

Vygenerovanie nového univerzitného hesla – univerzitné heslo sa používa na prístup do AIS2 a iných systémov

Vygenerovanie nového / zistenie aktuálneho prístupového kódu (WIFI) – univerzitný prístupový kód sa používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity a na prístup k bezdrôtovej počítačovej sieti - Eduroam

Zmena / zistenie aktuálneho ECP kódu – ECP kód sa používa na prihlásenie do Office 365

Zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ) 

Vyhľadanie certifikátu z certifikačnej autority UK 

Prihlásenie do webového rozhrania Centrálnej databázy osôb – pre oprávnených používateľov na interaktívnu prácu s centrálnou databázou osôb.