Vyhľadanie certifikátu z certifikačnej autority UK

Táto stránka slúži na získanie certifikátu vydaného osobám na UK. Vyhľadávacie kritéria sú meno alebo e-mailová adresa.

vyhľadávacie kritéria