Vygenerovanie nového univerzitného hesla

Táto stránka slúži na resetovanie zabudnutého hesla do Integrovaného informačného a komunikačného systému UK (IIKS UK). Toto heslo sa v súčasnosti používa, napríklad na prístup k systému AIS2.

Vložte, prosím, Vaše meno a priezvisko (bez titulov), dátum narodenia (v tvare deň.mesiac.rok), číslo Vášho preukazu zamestnanca, resp. študenta a číslo licencie ISIC, resp. ITIC, ak máte preukaz tohto typu. Všetky údaje uveďte tak, ako sú vytlačené na Vašom preukaze.

Ďalej zadajte číslo mobilného telefónu, ktoré ste uviedli v systéme na podávanie žiadostí o ubytovanie, keď ste podávali žiadosť resp. na prihláške na štúdium na UK. Následne stlačte tlačidlo "Resetovať prístupové heslo". Systém porovná teraz vložené údaje s údajmi vo svojej databáze a v prípade, že sa zhodujú, vytvorí pre Vás nové heslo a pošle Vám ho formou SMS na Vami uvedené telefónne číslo. Login Vám bude zobrazený na tejto webovej stránke.

Poznámky:

  • Zmena hesla týmto spôsobom je možná len jedenkrát
  • Akceptujeme len čísla slovenských mobilných telefónnych operátorov.
  • Novoprijatí študenti môžu využiť túto službu aj bez preukazu bez uvedenia Číslo preukazu (SNR) a Číslo ISIC, resp. ITIC..

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Číslo čipu preukazu (SNR)
Číslo ISIC, resp. ITIC
Číslo mobilného telefónu
ISIC

Pri preukazoch s vizuálom ITIC, Externý študent, zamestnanec a Dôchodca je umiestnenie príslušných údajov analogické.