Zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ)

Táto stránka slúži na zistenie univerzitného osobného čísla.
Vložte, prosím, číslo čipu (SNR) Vášho preukazu zamestnanca, resp. študenta (číslo, ktoré je pod fotografiou a neobsahuje písmeno) a Vaše priezvisko, ktoré máte vytlačené na preukaze. Následne stlačte tlačidlo "Vyhľadať" alebo ENTER.

Preukaz ISIC
Číslo čipu preukazu (SNR)
Priezvisko